Pagalbos telefonai:   112 | TEO LT - 01 | OMNITEL - 101 | TELE2 - 011 | BITĖ - 011
 
This movie requires Flash Player 9

Informacija

Skaitykite straipsnius

Strategija

 

Pagrindinis LJUS tikslas – suburti jaunimą, besidomintį ugniagesyba ir gelbėjimo darbais, ugniagesio profesija.

Svarbiausi organizacijos uždaviniai:

 •  
  • suteikti sąjungos nariams kuo daugiau informacijos apie galimus pavojus;
  • mokyti elementariosios pirmosios pagalbos ir ugniagesybos;
  • rengti sąjungos narius bendruomeninei veiklai, grindžiamai lygiateisiškumo ir savitarpio pagalbos principais;
  • užmegzti ir stiprinti ryšius tarp jaunųjų ugniagesių komandų, taip pat su kitomis jaunimo organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje;
  • organizuoti sąjungos narių laisvalaikį, rengti sporto varžybas, vasaros ir sporto stovyklas, seminarus;
  • puoselėti jaunųjų ugniagesių saviraišką, rūpintis papildomu narių ugdymu.

Savo tikslams pasiekti LJUS ruošia ir vykdo teorinius bei praktinius užsiėmimus jaunimui: seminarus, diskusijas, sporto, meninius ir kultūrinius renginius, varžybas, stovyklas, keliones, organizuoja LJUS susirinkimus ir masinius renginius.